A versenytilalom ára: mi a megfelelő ellenérték?

Mi a versenytilalmi megállapodás?
A versenytilalmi megállapodás a munkáltató és a munkavállaló közt jön létre.

A versenytilalmi megállapodás alapján a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

A gyakorlatban a megállapodás a munkavállalót korlátozza abban, hogy a munkaviszony megszűnését követően meghatározott ideig a munkáltató versenytársánál helyezkedjen el, illetve ő maga váljon a volt munkáltatója versenytársává. Természetesen mindezt a munkavállaló nem ingyen vállalja, de erről mindjárt részletesebben is szó lesz.

A versenytilalom korlátai
Az elég egyértelmű, hogy a versenytilalom korlátozza a munkavállalót, hiszen a munkaviszony megszűnését követően nem helyezkedhet el akárhol, nem végezhet akármilyen tevékenységet. Persze, ez a korlátozás nem lehet végnélküli, vagyis a korlátozásnak is vannak korlátai.

Alapvetően 2 területen is van korlát felállítva a munkáltató számára.

Egyrészt létezik egy időkorlát, amíg a versenytilalom élhet. A versenytilalom maximális időtartama 2 év. Vagyis 2 éven túl már nem korlátozható a volt munkavállaló elhelyezkedése, tevékenysége. A 2 éves határidő mindig a munkaviszony megszűnésével veszi kezdetét.
A másik korlát a területi korlát. Ez azt határozza meg, hogy milyen körben, milyen területen érvényesülhet a versenytilalom. Ez többféleképpen is meghatározható. Lehet földrajzi terület, például egy megye, térség, vagy meghatározható szakterületként, tevékenységként, illetve ezek kombinációjával is. De annak sincs akadálya, hogy a felek kifejezetten megjelöljenek konkrét versenytársat, ahol a tilalom érvényesül.
Megfelelő ellenérték versenytilalom esetén
A versenytilalmi korlátozásért cserébe a munkavállalónak megfelelő ellenérték jár. Az ellenértéknek szerepelnie kell a versenytilalmi megállapodásban.

Az ellenérték lehet:

egyszeri, egyösszegű, vagy
rendszeres, akár havonta fizetendő összeg.
Havi fizetés esetén a munkaviszony alatt, vagy azt követően is történhet az ellenérték fizetése. Ez a felek megállapodásától függ. Amire mindenképpen figyelni kell, hogy ha a munkaviszony alatt is kap a versenytilalomra tekintettel ellenértéket a munkavállaló, akkor ez nem azt jelenti, hogy az alapbér egy részét nevezhetik ki versenytilalmi ellenértéknek a felek. A versenytilalmi megállapodás ellenértéke nem tehető az alapbér részévé. Az alapbérnek és a versenytilalomért járó ellenértéknek el kell különülnie egymástól. Pontosan kell látni, hogy milyen összeg milyen jogcímen, vagyis miért jár.

Ha egyösszegű a versenytilalom felek által megállapított ellenértéke, az tipikusan a munkaviszony megszüntetésekor esedékes, akkor fizetik ki a munkavállalónak.

Mennyi az annyi, vagyis mi a megfelelő ellenérték?
Az ellenérték meghatározása a feleken múlik. Mindent azért nem bíz rájuk a jogalkotó, hiszen könnyen előfordulhatna, hogy azt vagy az egyik, vagy a másik oldal „diktálná”, attól függően, hogy ki van jobb helyzetben. Talán elsőre az jut eszünkbe, hogy mindig a munkáltató az erősebb, azonban ez nem feltétlenül van így. Gondoljunk csak a hiányszakmákra, speciális szaktudásra, ahol nem lehet minden sarkon megfelelő munkatársat találni. Nyilván ilyen esetekben a munkáltatók sincsenek könnyű helyzetben. De aláírom, hogy ez a ritkább. Nyilván így látta ezt a jogalkotó is, hiszen a Munka Törvénykönyve az ellenérték minimumát határozta csak meg, a maximum összeget nem.

A Munka Törvénykönyve tehát az ellenérték tekintetében kimondja:

„Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel – újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében.”

„Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada.”

Versenytilalom csak írásban
Viszonylag új szabály, hogy a versenytilalmi megállapodást írásba kell foglalni.

Ez 2020. január 1-től van így. A bizonyítás megkönnyítése érdekében, ma már a versenytilalmi megállapodás megkötése, módosítása és megszüntetése is csak írásban érvényes.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd


Nyomtatás