Az idén is komoly adókedvezmények igényelhetők

Közeledik a 2020. évre vonatkozó szja-bevallások benyújtásának határideje, amely az idén 2021. május 20.
Eddig az időpontig van lehetőség az összevont adóalap után befizetett jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlására is, amely történhet elektronikusan vagy papíralapon, függetlenül a bevallás benyújtásának módjától. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén március 15-től tette elérhetővé a munkáltató, kifizető által megadott adatok alapján a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet elektronikus felületén a magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak.

A tervezet 2021. május 20-án automatikusan bevallássá válik külön jóváhagyás nélkül, amennyiben a munkavállalók nem írják azt felül, vagy nem nyújtanak be külön szja-bevallást. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezetteknek továbbra is önállóan kell bevallaniuk a tevékenységből származó jövedelmüket, az adóhivatal nyilvántartásában nem szereplő adatokkal kiegészítve.

Igényelhető kedvezmények
A 2020-as adóévre vonatkozóan továbbra is igénybe vehetők adó- és adóalap-kedvezmények, amelyeket meghatározott sorrendben kell érvényesíteni:

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
személyi kedvezmény,
első házasok kedvezménye,
családi kedvezmény.
Tekintettel arra, hogy a személyi kedvezményre jogosító betegségek listája folyamatosan bővül, érdemes minden évben ellenőrizni a jogszabályi változásokat, hiszen a 2020-as adóévre vonatkozóan közel 100 ezer forint megtakarítást is jelenthet azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely az szja-kötelezettség szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősül.

A kedvezményre jogosíthat többek között a cukorbetegség vagy a glutén- és a laktózérzékenység is.
Abban az esetben, ha az adóév elteltével utólag állapítják meg a kedvezményre való jogosultságot, az orvosi igazoláson szereplő kezdő naptól az adókedvezmény visszamenőleg, az adóbevallás önellenőrzésével érvényesíthető elévülési időn, azaz 5 éven belül.

Sokan jutnak bevételhez a munkaviszonyuk mellett egyéb forrásokból, mint például ingatlan bérbeadásából.
Ebben az esetben a magánszemély a költségek elszámolását követően fennmaradó bevételre számított 15 százalék személyi jövedelemadót minden negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizeti, valamint az éves szja-bevallásban is feltüntetni.

Egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély szálláshely kiadása esetén választhatja a szobánként 38 400 forint összegű tételes átalányadózás lehetőségét, vagy hasonlóan az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem esetén az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerinti tételes költségelszámolást vagy a 10 százalékos költségelszámolást is. Fontos, hogy a választott elszámolási módot az adott adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételre azonosan kell alkalmazni. Amennyiben a magánszemély a tételes átalányadózást választja, úgy egyéb felmerülő költséget nem tud elszámolni.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020-ban módosult, ugyanis 2020. július 1-jétől a korábbi 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökkent.
Érdemes figyelembe venni, hogy az alacsonyabb adómérték az első fél évre vonatkozóan is alkalmazható bizonyos olyan jövedelmek esetében, amelyek vonatkozásában a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély kötelezett. Abban az esetben, ha például osztalék, árfolyamnyereség vagy külföldi részvényprogramból származó juttatás után a magánszemély az első fél évben már megfizette a szociális hozzájárulási adót, úgy a túlfizetés az adóbevallásban visszaigényelhető.

Árgus szemekkel nézik a külföldi bevételeket
Körültekintően szükséges eljárniuk az adózóknak a külföldi befektetésekből származó, 2020-ban megszerzett jövedelem bevallásával és adózásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a adóhivatal automatikus információcsere keretében a magyar magánszemélyek külföldi jövedelmeiről rendszeresen kap adatot.

A koronavírus-járvány a kiküldetés keretében munkát végző vagy ingázó munkavállalók körülményeit is jelentősen érintette.
Számos esetben az eredetileg külföldön munkát végző magánszemélyek Magyarországról végezték el munkájukat, vagy az évközi korlátozások miatt a külföldön munkát végzők nem térhettek haza és külföldön látták el feladatukat. Ilyen esetben célszerű felülvizsgálni a munkáltatóknak az érintett munkavállalók adóügyi pozícióját a megfelelő adókezelés érdekében.

Lehetséges könnyítések
Annak ellenére, hogy nem várható az szja-bevallások 2021. május 20-i benyújtási határidejének meghosszabbítása, azon magánszemélyeknek, akik adóbevallásuk elkészítésével, az adókötelezettség megfizetésével nehézségbe ütköznek – például a koronavírus-járvány által okozott körülmények miatt –, érdemes átgondolni a már korábban elfogadott és hatályban lévő jogszabályok által kínált könnyítési lehetőségek igénybevételét. Bizonyos esetekben ugyanis az szja-bevallás benyújtásának késedelmével, valamint az esetleges bírságok, pótlékok megfizetésével kapcsolatban a magánszemélyeknek lehetőségük van kimentési lehetőséggel élni.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az szja-törvény lehetőséget biztosít igazolási kérelem benyújtására, amennyiben a (nem áfaköteles) magánszemélynek az szja-bevallás elkészítéséhez, az adóbevallási tervezet adatainak felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére, és emiatt előreláthatólag nem tudja bevallását határidőben benyújtani, a tervezetet felülvizsgálni.

A bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül szükséges a bejelentést megtenni a NAV felé – azaz idén május 20. előtt.
Az igazolási kérelemről az adóhatóság egyedileg dönt, azonban a kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik, és a mulasztást azzal menti ki, hogy az adókötelezettség megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges. Az szja-törvény rendelkezése alapján, amennyiben a magánszemély az szja-bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentést tesz, a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári évének november 20. napjáig nem szabható ki, kivéve, ha az adózó bevallását november 20-a előtt nyújtja be és késedelmét igazoltan nem menti ki.

Abban az esetben, ha a magánszemélynek az szja-bevallás benyújtásával egyidejűleg adófizetési kötelezettsége is keletkezik, késedelmes fizetés esetén nem kell késedelmi pótlékot fizetnie arra az időszakra, amelyre a késedelmét igazolta. Az igazolásnak csak abban az esetben van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő.

A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos kérelem benyújtható elektronikusan vagy papíralapon postai úton az adóhatóság felé.
Fontos, hogy a mérséklés vagy elengedés csak lejárt esedékességű, ki nem egyenlített tartozásra engedélyezhető, és magánszemélyek esetén feltétel a megélhetés veszélyeztetettsége. Amennyiben a magánszemély fizetési könnyítést, azaz részletfizetést vagy halasztást kérvényez, feltétel az átmeneti fizetési nehézség fennállása. Továbbá, amennyiben a magánszemély adózó a már folyamatban lévő fizetési könnyítést a járvány okozta nehézségek miatt nem tudja teljesíteni, kérheti a tartozás átütemezését is.

https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/iden-is-komoly-adokedvezmenyek-igenyelheto-3736900/


Nyomtatás