Ha környezettudatosabb a cég, cserébe még a kevesebb fizetést is elfogadjuk?!

Az elmúlt évek nagy divatja volt a pénzügyi piacokon az ESG, tehát környezeti (environment), társadalmi (social) és felelős vállalatirányítási (governance) szempontokat szem előtt tartó befektetéseknek, és ezzel összhangban áll annak a felmérésnek az eredménye is, amely szerint a Fortune 500 listáján szereplő cégek vezetőinek csak 7 százaléka vélte úgy, hogy a cégeknek csak és kizárólag a nyereségre kell fókuszálniuk a társadalmi szempontok figyelmen kívül hagyása mellett.

A közgazdaságtani gondolkodásban évtizedeken keresztül domináns volt a minden körülmények között a piacok felsőbbrendűségét hirdető amerikai közgazdászhoz, Milton Friedmanhez köthető, magyar fordításban nem túl jól hangzó mondás, hogy “az üzlet elsődleges feladata az üzlet” (angolul: The business of business is business), ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a cégvezetés kizárólagos feladata a tulajdonosi érték maximalizálása, konkrétan a profittermelés.

Az elmúlt időszakban azonban egyre több kutatás kérdőjelezi meg ezt az alapelvet: a Nobel-díjas Jean Tirole és Roland Benabou kutatásai alapján például a fenntartható üzleti működésre irányuló beruházások hosszabb távon a vállalat értékét is növelik. De hasonló eredményekről beszélt nemrég a G7 Podcastban Naffa Helena, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa is a saját kutatása alapján. Mindez azt jelenti, hogy a képlet hosszú távú szempontokat figyelembe véve legalábbis biztosan nem annyira egyszerű, mint amilyennek azt Friedman leírta a hetvenes években.

Krüger és szerzőtársainak tanulmánya szerint a fenntarthatóságra való törekvés a bérköltségek csökkentésén keresztül is növelheti a vállalat értékét. A közgazdászok a feltevéseiket Svédországból származó adatokon tesztelték, egész pontosan cégek béradatait vetették össze egy saját maguk által kifejlesztett iparági fenntarthatósági mutatóval. Ezt a mutatót egy olyan felmérés alapján hozták létre, amelyben a résztvevőket arra kérték, hogy a gazdasági tevékenységeket osztályozzák a fenntarthatóság szintje szerint.

95 gazdasági szektort különböztettek meg, ami a béradatokban szereplő foglalkoztatottak 98 százalékának munkahelyét fedte le. A felmérés alapján a leginkább fenntartható tevékenységek közé az egészségügy, az oktatás, az újrahasznosítás, a legkevésbé fenntarthatók közé pedig a vegyi anyagok és fosszilis energiahordókra nagy mértékben támaszkodó termelés és a légi közlekedés tartozott.

Az összefüggés a kutatók szerint egyértelmű: a fenntarthatóbb cégeknek kisebbek voltak a bérköltségei, különösen a kiemelkedően fenntarthatónak tartott cégeknél volt erős ez a hatás. A leginkább fenntartható cégekkel dolgozók átlagosan 10 százalékkal kerestek kevesebbet, még a munkavállalók képességeinek és demográfiai jellemzőinek figyelembevétele mellett is.

Az elemzés alapján az is látszik, hogy a képzettebb munkavállalók esetében nagyobb a bérszakadék. Ezt a kutatók szerint úgy is lehet értelmezni, hogy adott bérszint mellett a fenntarthatóbb cégek könnyebben találják meg, és tartják meg a képzettebb munkavállalókat.

A saját iparági fenntarthatósági mutatójuk mellett a kutatók azt is megnézték, hogy az egyébként módszertanilag sokat kritizált* vállalati szintű ESG-mutatókkal milyen összefüggést mutatnak a fizetések. Ez alapján szintén az derült ki, hogy a magasabb ESG-mutatójú cégek, és különösen a magas “E”, tehát környezeti mutatóval rendelkező cégek bérköltségei alacsonyabbak.

Krügerék szerint az eredményeik azért is relevánsak, mert a mostanában munkaerőpiacra lépő fiatal generációk preferenciáit jobban ismerve a cégek is többet tehetnek azért, hogy a jövőben versenyképesek maradjanak, aminek a tanulmány alapján az ára a fenntarthatóbb működés lehet.

Stubnya Bence

http://hrpwr.hu/aktualis/cikk/ha_kornyezettudatosabb_a_ceg__cserebe_meg_a_kevesebb_fizetest_is_elfogadjuk


Nyomtatás