Mazars: a rehabilitációs hozzájárulás újdonságai

A rehabilitációs hozzájárulás bevallását a tavaly befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetéről 2021. február 25-ig kell benyújtaniuk az érintetteknek, és eddig a határidőig kell eleget tenni az esetleges fizetési kötelezettségnek is - áll a Mazars összefoglalójában.

A könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat ugyancsak rámutat: a megkésett minimálbér kihirdetése miatt idén gondot okozhat az adózók számára a rehabilitációs hozzájárulás mértékének kiszámítása, amely az év első napján érvényes minimálbér összegéhez igazodik, így a tavalyi évhez hasonlóan a 161 000 Ft-os minimálbért szükséges alapul venni a közteher számításakor. A kötelezettet terhelő rehabilitációs hozzájárulás összegét az elvárt foglalkoztatási szinthez képest „hiányzó” létszámra vetítve a minimálbér kilencszerese adja meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt kihirdetett kormányrendelet értelmében, a 2020-as évben a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a veszélyeztetett ágazatokban tevékenységet folytató társaságok esetében az általános szabályok szerint számított összeg 2/3-a. Emellett a kormányrendeletben kijelölt szektorok adózóit az első negyedévet követően már előlegfizetési kötelezettség sem terhelte.

A rendeletet a veszélyhelyzet megszüntetésével párhuzamosan a jogalkotó 2020. június 17-ei nappal hatályon kívül helyezte, a rehabilitációs hozzájárulást érintő kedvezmény azonban átültetésre került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvénybe. Ennek köszönhetően a fenti kedvezmény a teljes 2020-as adóévre megillette az érintett adózókat

2021. január 1-től A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításának („Mmtv.”) köszönhetően az egyik fontos változás, amit a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy bővült a megváltozott munkaképességű személyek köre. Megváltozott munkaképességű munkavállalóknak tekinthetők a 23. életévüket be nem töltött, köznevelési intézményben tanuló, sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a felsőoktatási intézményben, fogyatékossággal élő hallgatók is.

A másik fontos változás, ami nagy újdonságot jelent, hogy a mentori tevékenységet végző munkavállalók is beleszámíthatóak az 5 százalékos foglalkoztatási szintbe. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződése szerint a rehabilitációs mentor legalább 4 órás foglalkoztatási jogviszonyban álljon a munkáltatóval, valamint a jogszabályban meghatározottak alapján rehabilitációs mentori pozícióban kerüljön sor az alkalmazására. A törvény a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámához mérten szabja meg, hogy legfeljebb hány fő vehető figyelembe rehabilitációs mentorként a hozzájárulási kötelezettség megállapításakor.


Nyomtatás