A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elutasítja a NAT legújabb változatát

Átgondolatlan a NAT bevezetésével megvalósuló óraszámcsökkentés is, amelyet súlyosbít, hogy ezzel együtt nem csökken a megtanítandó tananyag mennyisége. Így még inkább fokozódik a tanulók túlterheltsége, az egyénre szabott fejlesztés szinte lehetetlenné válik. Minimális a szabad időkeret, ezért iskolai arculat kialakítására, akár az eddigi tagozatok megtartására, egyes tantárgyak emelt óraszámban történő tanítására aligha lesz mód.

 A NAT-ba a tanárképzéshez nem igazodó tanulási területek is bekerültek. Ezek együttesen lehetetlen feladat elé állítják a tantestületeket és az intézményvezetést, hogy felkészüljenek a rendelkezésre álló rövid időben a NAT, és az ezután megjelenő kerettantervek alapján a következő tanévre.

A PDSZ mindezek alapján arra kéri a pedagógusokat, hogy:
1. Ha bevezetésre kerül az új NAT, hagyják figyelmen kívül mindazokat a tartalmakat, amelyek lelkiismeretük, és legjobb tudásuk szerint ártalmasak!
2. A kollégák kezdjék el feljegyezni munkaidejüket, beleértve a NAT-módosítással kapcsolatos többletmunkát is!
3. Csatlakozzanak minden tiltakozó mozgalomhoz!

Ezen túlmenően a szakszervezet követeli, hogy a kormány ne vezesse be az új Nemzeti Alaptantervet, és széles társadalmi egyeztetés keretei között, alternatív lehetőségeket mérlegelve, készüljön egy valóban új és korszerű alapdokumentum!

Budapest, 2020. február 6.

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya


Nyomtatás