Betegen munkában? Inkább ne!

Amit a munkáltató tehet

Pandémiás terv kidolgozásával a vállalatoknak cégen belül és mikrokörnyezetüket érintően is fel kell készülni a járványra.
A munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése érdekében a munkáltatóknak a járvánnyal kapcsolatos tervezett intézkedéseket és feladatokat pandémiás tervben célszerű összefoglalni. A pandémiás terv segítségével elkerülhető a tömeges megbetegedés, és ez által a jelentősebb munkaerő kiesés. A pandémiás terv meghatározza azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekre sor kerülhet a munkáltatóknál, és kiterjed minden dolgozóra és szerződéses partnerre. Tartalmaznia kell többek között a pandémiás válságstáb összetételét, a társaságon belüli funkciók részletes elemzését, a kritikus létszámot és helyettesítési tervet, a legfontosabb nem egészségügyi beavatkozási lehetőségeket, a kommunikációs teendőket, valamint a részletes intézkedéseket a járvány különböző szakaszaiban. A munkáltatók vezetőire most a megszokottnál is nagyobb felelősség hárul. A nagyobb vagy stratégiai szerepet betöltő vállalatok, intézmények, szervezetek már kidolgozták saját pandémiás terveiket. A pandémiás terv csak akkor lehet jó, ha a gyakorlatban is működik. Fontos, hogy a tervet valamennyi munkatárs megismerje, és adott esetben változtatásokat javasolhasson a tervezett intézkedésen.

A munkáltatón belüli válságstáb felkészülési tervet készít, valamint beszerezi a járvány kitörésekor szükséges védőeszközöket. Mivel a járvány legerősebb heteiben a munkáltatóknak jelentős munkaerő kieséssel is számolniuk kell, meg kell határozni a legszükségesebb feladatokat, ki kell jelölni a kulcsfontosságú pozícióban lévő kollégákat, és a folytonos munkavégzés érdekében biztosítani kell a helyettesítést. Dönteni kell továbbá azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő körülmények biztosítása mellett mely feladatok végezhetőek otthonról, távmunkában és szükség esetén a kiegészítő munkaerőről is gondoskodni kell. Mindezek mellett az alkalmazottaknak javasolt betartani az alapvető higiéniai követelményeket: a személyes és környezeti higiéniát, kézhigiéniát, a biztonságos távolságtartást, valamint a különböző ajánlásokat a munkára vonatkozóan.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval egyeztetni kell az oltóanyagok mennyiségét, hiszen a megbetegedés elkerülésének egyik leghatásosabb módja a védőoltás.

A munkavállalók megfelelő informálásának érdekében teljes kommunikációs tervet kell kidolgozni, mely biztosítja a tájékoztatást a pandémia előtt, alatt és után a külső és belső érintettek számára egyaránt. A munkavállalókat informálni kell a járvány kihatásairól, a járvány alatt követendő intézkedésekről, és a viselkedési szabályokról. Ismerniük kell továbbá a rendelkezésre álló információs csatornákat, és tudniuk kell hová fordulhatnak tanácsért és tehetnek bejelentést.

Amit Te tehetsz

Megszívlelendő, hogy betegen, ne menjünk dolgozni! Ha valaki úgy érzi, hogy beteg, az ne menjen be a munkahelyére!
A megelőzést szolgálja elsődlegesen a nagyon gyakori kézmosás, illetve a fertőtlenítőszeres kéztisztítás, olyan szerrel, ami nem csak a baktériumok, hanem a vírusok ellen is véd, valamint a gyakori szellőztetés. A munkahelyeken nagyon fontos a higiénés viszonyok betartatása, és ezeknek a fertőtlenítő szereknek a beszerzése, folyamatos biztosítása. Kerülni kell lehetőség szerint a tömeget. A biztonságos távolság megtartása (szociális távolságtartás) lecsökkentheti a vírus emberről emberre való terjedésének kockázatát. A biztonságos távolságtartás alapvető azt jelenti, hogy legalább 1 méter távolságot kell hagyni két ember között. Kerülni kell az olyan helyeket, ahol sok ember gyűlik össze. Amennyiben ez a munkavégzés sajátosságaiból adódóan nem megvalósítható, pld. ügyfélszolgálat, akkor orvosi maszkot érdemes viselni. A közös és mellékhelyiségek a szokottnál gyakoribb fertőtlenítése a munkahelyeken különösen fontos. Fel kell hívni minden munkatárs figyelmét arra, hogy mind a saját, mind a munkahelyi közösség szempontjából fokozottan ügyeljen a higiénés szabályok betartására

Amikor csak lehetséges, a napi munkát telefon, internet (email) vagy videokonferencia útján kell folytatni még akkor is, ha a résztvevők egy épületben tartózkodnak.

A fönti higiéniai rendszabályok betartása érvényes az influenza járványra is, amelyre már január végén figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi Központ.


Nyomtatás