Tájékoztatás a Munka törvénykönyvének módosításáról

47/2020. (III.17) Kormányrendelet 6. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

(2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

BMLSZ ügyvédje, dr. Gyurkovics Bence kiemelte: "különösen a (4) bekezdésre hívnám fel a figyelmet, mely az én értelmezésem szerint teljesen diszpozitivvá teszi az Mt. szabályait a veszélyhelyzet idejére. Magyarul, korlátlan lesz az eltérés lehetősége megállapodással, ami a munkavállalók helyzetére nézve különösen nagy kockázatot jelenthet."

A rendelet 2020. március 19. napjától hatályos.


Nyomtatás