Hatékony vitarendezési fórum: egyezségi kísérletre idézés

A perindítást megelőző egyezségi kísérletre történő idézés – különösen az egyszerűbb jogvitákban – gyors és költségkímélő vitarendezési fórumként szolgálhat a jogkereső állampolgároknak.

A Polgári Perrendtartás által rögzített eljárási szabályok lényege, hogy a jogvitával érintett fél a per megindítását megelőzően a perre egyébként is hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróságtól vagy törvényszéktől kérheti, hogy a másik felet a bíróság idézze meg egyezségi kísérletre.

Az eljárás gyorsnak tekinthető, hiszen a bíróság az egyezségi kísérlet határnapját a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belüli időpontra tűzi ki.

Amennyiben a feleknek sikerül egyezséget kötniük, azt a bíróság jegyzőkönyvbe foglalja. A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek: ha azt valamelyik fél nem teljesíti, akkor végrehajtás útján kikényszeríthető.

Ha a kitűzött határnapon nem jött létre egyezség, a bíróság az eljárást végzéssel eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. A bíróság a kérelmezőt meg nem jelenése esetén – a megjelent ellenfél kérelmére – az okozott költség megtérítésére kötelezi.

Fontos eljárási szabály, hogy a törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben az egyezségi kísérlet során is jogi képviselőt kell megbízniuk a feleknek.

Az egyezségi kísérletre való idézés relatíve kevés költséggel jár, hiszen a fizetendő illeték összege legfeljebb 15 000 forint, de a költségkedvezményre vonatkozó szabályok ugyanúgy alkalmazhatók, mint a peres eljárásokban.

Bíróság elé idézés akkor is kérhető, ha a felek között korábban közvetítői eljárás volt folyamatban, és az ott létrejött megállapodást valamelyik fél bírósági egyezségbe kívánja foglaltani. Ebben az eljárásban már nem kötelező a jogi képviselet, és a bíróság ugyanúgy a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belüli időpontra tűzi ki az egyezségi kísérlet határnapját.

Az egyezségi kísérletre idézéssel tehát a vitában álló feleknek lehetőségük van viszonylag gyorsan és alacsony költségek mellett megvitatni az ügyüket a bíróság mint legfőbb vitarendezési fórum előtt, majd a bíróság közreműködésével egyezséget kötni.

Szerző(k): Dr. Zalavári György Dr. Sándor Géza 

https://www.jogado.hu/hatekony-vitarendezesi-forum-egyezsegi-kiserletre-idezes/