Létrejött a bérmegállapodás a felek között a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél

2020. március 13. napján írták alá a felek a bérmegállapodást a Lafarge Cement Magyarország Kft. munkáltatónál. A tárgyalásokat mindvégig a dinamizmus jellemezte, BMLSZ részéről konkrét, konstruktív javaslatokkal és valamennyi résztvevő oldaláról konszenzusra törekvéssel.
“BMLSZ a termelésben dolgozó munkavállalókat képviseli, így ennek megfelelően az ezekben a munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók érdemi bérfejlesztése volt elsődlegesen kitűzött célunk, amelyet a tárgyalások során mindvégig konzekvensen képviseltünk” - mondta Horváth Zsolt a BMLSZ Lafarge Érdekvédelmi Csoportjának ügyvivője.
“Az aláírt bérmegállapodás alapján az általunk képviselt tagok esetében zömében két számjegyű bérfejlesztés fog tudni megvalósulni 2020. évben.” - folytatta az ügyvivő. A felek a bértárgyalás keretében megállapodtak a Cafeteria 2020. éves mértékéről is, továbbá a munkábajárás támogatásáról és új elemként a tárgyévi bérmegállapodásban rögzítették temetési hozzájárulás mértékét.

“Különösen fontos volt számunkra a tárgyalás során a BMLSZ által kezdeményezett szenioritási rendszer kidolgozásáról történő megállapodás, továbbá egy szociális és jóléti célú juttatási rendszer kialakítása irányába is kölcsönösen elköteleztük magunkat a munkáltatóval 2020. évre.” - tette hozzá Kerekes Edit dr. a szakszervezet elnöke.

Fotón balról jobbra: Garai Gergely HR vezető, Hoffmann Tamás ügyvezető, Kerekes Edit dr. BMLSZ elnök, Horváth Zsolt BMLSZ ügyvivő, Bartl János CDSZ elnök